מהפכת

תרגום יונתן:

המהפכת - לכיפתא דבתרע שבטא בנימין. (ירמיה כ ב)

רש"י:

המהפכת - מקום האסורים. (שם)

מהפכת - כפה צינוק סדן. (שם כט כו)

רד"ק:

המהפכת - יש מפרשים סוהר, ולאדוני אבי עץ מכניסין בו צוארי האסורים. (שם כ ב)