מוסרות

תרגום יונתן:

מוסרות - מוטות. (ירמיה כז ב)

רש"י:

מוסרות - רצועות לקשר את העול. (תהלים ב ג)

מלבי"ם:

עבותימו - חזקים יותר, מוסרות הקלועים יחד ואי אפשר לנתקם, ועל כן ישליכום מעליהם ולא ינתקום. (תהלים ב ג)