מורא

(ראה גם: יראה, פחד)

רש"י:

פחדכם ומוראכם - ...פחדכם על הקרובים, ומוראכם על הרחוקים, פחד לשון בעיתת פתאום, מורא לשון דאגה מימים רבים. (דברים יא כה)

חזקוני:

ובמוראים - לשון ראיה. (שם ד לד)

אברבנאל:

ומוראכם - להמפרשים שיראו כי שם ה' נקרא עליהם, ואין נראה, שגם בחיות אמר ומוראכם וחתכם יהיה, אלא הם שמות נרדפים. (דברים יא כה)

מלבי"ם:

איום - אימה הוא מפני גודל הדבר, ומורא שמתייראים מפני רעתו. (חבקוק א ז)

ממי אירא - מורא הוא מדבר ידוע, ופחד מבלתי ידוע, מאויב חורש רעה. (תהלים כז א)

שם מורא מציין הדבר שממנו יראו, עצם המפיל היראה בלב רואיו, לא היראה בעצמה, כמו שיתה ה' מורה להם, אתה ה' תהיה המורא שלהם, שלא ייראו מאנוש רק מה' בעצמו. מורה כמו מורא. (הכרמל)

העמק דבר:

ובמוראים - גילוי שכינה, שהיה בזמנים שונים כצורך השעה. (דברים ד לד)