מורה נבוכים

ר' צדוק:

וזהו עצם ענין הקטורת שעניינה על דרך הפשט להעביר הריח הרע כמ"ש הרמב"ם במורה נבוכים בטעמי המצות שלו, שמאחר שיצאו מפה קדוש בודאי הם לבושים חיצונים לאמיתות טעמי המצות על דרך הסוד... (חלק ד ליקוטי מאמרים עמוד רז)