מזה

תרגום יונתן:

מזה רעב - מנפח כפן... (דברים לב כד)

רש"י:

מזה - ומשמו של רבי משה הדרשן מטולוזא שמעתי שערי רעב, אדם כחוש מגדל שער על בשרו, לשון ארמי שיער מזיא. (שם)

אבן עזרא:

מזה - כמו שרופי רעב, מגזרת למזא לאתונא. (שם)

רשב"ם:

מזה - פתרונו לפי ענינו כתרגומו, ואם לשון תלמוד הוא, הרי כמו נתמזמז מוחיה דדין. (שם)