מזח

תרגום יונתן:

אין מזח - לית תקוף. (ישעיה כג י)

ולמזח - ולקמור. (תהלים קט יט)

רש"י:

ולמזח - חגורה. (שם)

מזח - חוזק, אזור מתנים. (ישעיה כג י)

מלבי"ם:

שם מזח מציין חגור מיוחד החוגר על הבגדים הארוכים להגביה אותם של יסרחו על הארץ, ויומלץ גם על גדותי הנהרות ואפיקי מים החוגרים בעד המים לבל יפרצו גבולם. (הכרמל)