מזכיר

רש"י:

מזכיר - איזה דין בא ראשון, לפוסקו. (שמואל ב ח טז)

המזכיר - כותב הזכרונות בדברי הימים. (ישעיה לו ג)

אברבנאל:

המזכיר - נראה שהוא כותב דברי הימים, או זוכר לפני המלך עניניו ורכושו. (מלכים א ד ג)

מלבי"ם:

המזכיר - מי בא ראשון במשפט או בקשה אל המלך. (ישעיה לו ג)