מזמה

(ראה גם: זמה, עצה)

תרגום יונתן:

מזמה - תרעיתא. (משלי ב יא)

מזימות - גברא רשיעא. (שם יב ב)

רש"י:

מזמה - התורה. (שם)

איש מזימות - מחשבות עצה רעה. שם יד יז)

מאירי:

מזמה - מחשבה מתונה בהתבוננות רבה. (שם ב יא)

רלב"ג:

מזימות - מחשבות ישרות, כדי שתהיה עמך האמת. (שם ה ב)

איש מזימות - חושב מחשבות ארוכות, גם לא ישיג מבוקשו. (שם יד יז)

מצודת דוד:

מזמה - מחשבת החכמה. (שם ב יא)

הגר"א:

מזמה - סוד הדעת, והיינו מחשבות התורה. (שם)

מזימות - הפנימיות, ודעת - החיצוניות. (שם ה ב)

מלבי"ם:

מזימות - מחשבות עמוקות של החכמה. (שם)

פרי צדיק:

וכך מזמה פירושו מסיר הזימה, כמו מסעף, משרש, מתאב, וכדומה, רוצה לומר עצה ברורה היפך מדמיון, שזימה הוא דמיון. (שמות ליקוטים עמוד קכב)