מזרים

(ראה גם: מזל)

רש"י:

ממזרים - שם אוצר. (איוב לז ט)

אבן עזרא:

ממזרים - יש אומרים צפון, ויש אומרים המזלות, ונראה שהם כוכבים. (שם)

רלב"ג:

ממזרים - מרוחות הצפון המפזרים העננים, או לשון זרם. (שם)

מזרות - צורה דרומית (בכוכבים). (שם לח לב)

מצודת דוד:

ממזרים - מזל כימה. (שם לז ט)