מזרק

ספרי:

קערה גילדה עבה, מזרק גילדו דק... (נשא מט)