מחוספס

(ראה גם: דור המדבר-מן, מן)

תרגום יונתן:

מחוספס - מסרגל (שמות טז יד)

תרגום אונקלוס:

מחוספס - מקלף. (שם)

רש"י:

מחוספס - מגולה, ואין דומה לו במקרא, ויש לומר מחוספס מלשון חפיסא ודלוסקמא, שבלשון משנה, כשנתגלה משכבת הטל ראו שהיה דבר דק מחוספס בתוכו. (שם)

אבן עזרא:

מחוספס - כמו עוגל, ואין לו חבר, והאומר שהוא כמו מחשוף שהוא בשי"ן אינו נכון, כי משפט הלשון שיכפלו הפ"א והעי"ן, כמו יפיפית או ירקרק, או הלמ"ד לבדה, כמו סגריר, רק העי"ן לבדו לא מצאנו כי אם בעלומי הה"א, כמו הגיגי... (שם)

רשב"ם:

מחספס - פתרונו לפי ענינו מפוזר. (שם)

בעל הטורים:

מחספס - בגימטריא עולה רמ"ח, שהיה המן נבלע ברמ"ח אברים. (שם)

רש"ר הירש:

מחספס - מגולה, או מלשון ולחשוף מים, שהמן צף על הטל. (שם)