מחוקק

תרגום יונתן:

ומחוקק - סברין מלפי אורייתא. (בראשית מט י)

מחוקקנו - מלפנא די יהב לנא אולפן אורייתא. (ישעיה לג כב)

תרגום אונקלוס:

ומחוקק - וספרא. (בראשית מט י)

אבן עזרא:

ומחוקק - וספר שיחוק בספר. (שם)

רד"ק:

ומחוקק - מושל נותן חוק. (שם)

בעל הטורים:

ומחוקק מבין רגליו - בגימטריא תלמידי חכמים. מחקק עולה רמ"ח, שרמ"ח איברים באדם. (שם)

אברבנאל:

מחוקקנו - מחוקק החכמה בלב האדם. (ישעיה לג כב)

מלבי"ם:

ומחוקק - הנמוסים והחוקים גם בעת הגלות. (בראשית מט י)

רש"ר הירש:

ומחוקק - מכשיר לכתיבה, ואולי לחריטה באבן, או שהוא בסוף המשענת. (שם)