מחצץ

רש"י:

מקול מחצצים - למנחם עורכי המלחמה, דבר אחר כשיצאתם לשאב פחדתם מקול חלוקי הנחל בעברכם עליהם, לשון חצץ. (שופטים ה יא)

רד"ק:

מקול מחצצים - יורי החצים... (שם)