מחקרי

תרגום יונתן:

מחקרי ארץ - פשפושן דארעא. (תהלים צה ד)

רד"ק:

מחקרי - תחתיות. (שם)

מאירי:

מחקרי - קצוי ארץ, או מה שיחקרו הפילוסופים איך יצאה הארץ הכבדה מתוך יסוד המים אין לחקרו עליו, כי הוא במאמרו וברצונו. (שם)

מצודת דוד:

מחקרי - דברים הנעלמים. (שם)