מחר

(ראה גם: ממחרת השבת)

מכילתא:

והיה כי ישאלך בנך מחר, שיש מחר עכשיו ויש מחר לאחר זמן, מחר מה זאת הרי מחר לאחר זמן, מחר יהיה האות הזה הרי מחר עכשיו, מחר יאמרו בניכם לבנינו הרי מחר לאחר זמן... (בא פרשה יח)

לקח טוב:

...דע כי ממחרת נקרא אפילו ליום שני, כגון הפסח נאכל בלילי ט"ו ובוקרו של י"ט הוא מחרתו של לילי ט"ו, לכך נקרא יום ששה עשר ממחרת הפסח, ודומה לזה הענין ויכם דוד מהנשף עד הערב למחרתם, למחרת לא נאמר אלא למחרתם של נשף ושל ערב, ונקרא מחרתו של נשף של מעלה... (שמות טז לה)

אבן עזרא:

מחר - אמר רבי יהודה הלוי ז"ל כי מחר חסר אלף, והטעם מה שהוא אחר היום. (שמות יג כ)