מטחוי

תרגום יונתן:

הרחק כמטחוי קשת - כשיעור מיגד בקשתא... (בראשית כא טז)

רש"י:

כמטחוי - כשתי טיחות, והוא לשון יריית חץ, בלשון משנה שהטיח באשתו, על שם שהזרע יורה כחץ... (שם)

רד"ק:

כמטחוי - שרשו טחוה, והוא בנוי על דרך פעל הדגוש והבינונים מטחוה מטחוים, פירוש כשיעור מה שמושכים קשתם מורי חצים, רוצה לומר כשיעור הליכת החץ, ואפשר שיהיה מטחוי שם. (שם)