מי ראש

רש"י:

מי ראש - ארס נחש. (ירמיה ט יג)

רד"ק:

מי ראש - סחיטת העשב הנקרא ראש או מראש הפתן. (שם)