מינים

אבן עזרא:

במינים - כלים רבים ונגון אחד. (תהלים קנ ד)

מאירי:

במינים - נראה שכלי נגון בו יתערב מיני תנועות רבות, ואולי אורגאנו"ש. (שם)

רש"ר הירש:

במינים ועוגב - מביעים כנראה את השמחה המוחשת על ידי יחיד. (שם)