מישאל ואלצפן

(ראה גם: נדב ואביהוא)

לקח טוב:

ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן, לפי שאין הכהנים מטמאים למתים, ואמר להם ללוים להטמא, ויאמר אליהם קרבו, בשני טעמים, מלמד ששני פעמים אמר להם, לפי שהיו יראים ליקרב, לכך עליו שני טעמים בקריאתו. (שמיני)