מכסת

(ראה גם: חשבון, מכס)

אבן עזרא:

במכסת - חלק, וכן יהיה ויהי המכס לה', וכמוהו מנת חלקי וכוסי, והוא מפעלי הכפל... (שמות יב ד)

רשב"ם:

במכסת - מנין, כדכתיב ויהי המכס לה', מכסת כמו שכבת, אבל תכוסו מגזרת כסס, ואפילו היה המ"ם של מכסת תוספת, כמו מצות, לא יהיה תכוסו אלא מגזרת כסה, כמו עשה. (שם)

הכתב והקבלה:

במכסת - אינו לשון חשבון אלא ערך, שיעריכו. (שם)

מכסת - ענין שיווי המקח, תרגום מכסת נסיב, וכן מכס שהמלך לוקח ליציאותיו, והרכוש המושג על ידי קנין נקרא לפי נכסים. (ויקרא כז כג)

מלבי"ם:

במכסת - ענינו הזמנה, כמו בכסא ליום חגינו, וכוס הוא מה שהכין לעצמו, מנת כוסם, ומנה הוא מה שהכין גם לאחרים. (שמות יב ד)

רש"ר הירש:

מכסת - מגזרת גזז, להפריד דבר מסוים. (שם)