מכתש

תרגום יונתן:

יושבי המכתש - בנחלא דקדרון. (צפניה א יא)

רש"י:

המכתש - גומא שהשן יושבת בה, עשויה כעין מכתשת. (שופטים טו יח)

רד"ק:

המכתש - הסלע שתחת הלחי, והיה עשוי כמכתש. (שם)

אבן עזרא:

יושבי המכתש - מסילה היתה בירושלים לסוחרים ולמחליפים, ושמה מכתש. (שם)

אברבנאל:

המכתש - לדעתי שער הדגים, בחומה הראשונה. (שם)