מלא אחרי

תרגום יונתן:

וימלא אחרי - ואשלים בתר דחלתי... (במדבר יד כד)

רש"י:

וימלא אחרי - וימלא את לבו אחרי, וזה מקרא קצר. (שם)

אבן עזרא:

וימלא אחרי - רדף אחרי דברי ומלא אותו, שהארץ טובה מאד ואין דבה. (שם)

חזקוני:

וימלא אחרי - גמר את הדבר אחרי משה להחזיקו. (שם)