מלוא

רש"י:

מן המלוא - חומה נמוכה וממלאים אותה עפר, ועליו בנה דוד, והמלוא היה סביב למצודה. (שמואל ב ה ט)

רד"ק:

מן המלוא - מקום רחב להאסף העם. (שם)

רלב"ג:

מן המלוא - חפירה מלאה מים סביב למצודה. (שם)