מלכת השמים

(ראה גם: עבודה זרה)

רש"י:

מלכת השמים - היו קוראים לכוכב הגדול. (ירמיה ז יח)

רד"ק:

למלכת השמים - למלאכת, כלומר הכוכבים, ויש מפרשים לשון מלוכה. (שם)

אברבנאל:

למלכת השמים - הנשים היו עובדות לירח כאילו היא מלכת השמים, והאנשים לשמש שהיה הבעל, לכן היו מבערים אש, שהוא יסוד הגובר, ועשו זאת להכעיס בוראם. (שם)

מלבי"ם:

מלכת השמים - נקרא השמש על שמולך על הכוכבים ומנהיג אותם, ואילו היתה עבודת המולך והיה אצלם מולך זכר ומלכת נקבה, ובעבודתם עשו כוונים למלאכת השמים, או הוא מענין מלאכה או מלאך ושליחות על שם עבודתה ושליחותה בהנהגת השפלים... (הכרמל)