מלל

(ראה גם: אמר, דבר)

תרגום יונתן:

מי מלל - מאן הות בישרא דבשר... (בראשית כא ז)

תרגום אונקלוס:

מי מלל - מאן מהימן. (שם)

רש"י:

מי מלל - שינה הכתוב ולא אמר דבר, גימטריא שלו ק', כלומר לסוף מאה לאברהם. (שם)

רד"ק:

מי מלל - מי היה מדבר כך. (שם)

מהר"ל:

... ולפיכך אמר לשון מלל, כי לשון זה בא על דבר חדוש, כמו מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה. (גבורות ה' פרק א)

הכתב והקבלה:

מי מלל - יאמר בבירור. (שם)

רש"ר הירש:

מי מלל - מלילות הן שבלים הנקטפות ביד, וכן מלה, עלה הנקטף מאילן המחשבות, ומכאן מלל - לבטא חלקי דבר, מי יאמר לאברהם רק חלק מרגשותי בבן זה. (שם)