מלצר

רב סעדיה גאון:

מלצר - מליץ צר, או ממולל וצר. (דניאל א יא)

רש"י:

מלצר - המסדר המנות והקערות. (שם)