מלתעות

תרגום יונתן:

מלתעות - ניבוהי. (יואל א ו)

רש"י:

מלתעות - השינים הגסות שלועס בהן. (שם)