ממעל

(ראה גם: על)

מלבי"ם:

מלת על מציינת על גופו של דבר, מעל מציין למעלה מגופו של דבר באויר, כמו שאמרו במדרש (בראשית רבה) אלו נאמר על הרקיע הייתי אומר על גופו של הרקיע, כשהוא אומר מעל הרקיע הוי אומר הן תלוים במאמרו של מלך, ממעל מציין עוד למעלה יותר, וישם אותו ממעל לעצים, מורה שהיה המזבח למעלה מכוין כנגד כסא הכבוד. אשר בשמים ממעל, מרבה גם צורות כרובים ואופנים. (הכרמל)