מן   מ

(ראה גם: מ)

הכתב והקבלה:

מכל האלהים - מסבת כל האחרים שעבדתי השכלתי שאין בהם תועלת, והיא מ"ם הסבה, או מכל לשון כליון והשחת, שכולם נשחתו במצרים. (שמות יח יא)

מאהל מועד - רש"י, ונראה שהוא מ"ם הענין, שעתה דבר מענין אוהל מועד. (ויקרא א א)

מלבי"ם:

מן הבקר - מן בצרוף ה"א הידיעה ממעט חלק מאישי המין. (ויקרא ג א)

...אבל במקום שמציין שני הגבולים מן-עד, יהיה לרוב שני הגבולים הראשון והאחרון בכלל... (הכרמל)