מנה   בחר

(ראה גם: בחר, הפקד, שררה)

תרגום יונתן:

וימן - וזמין. (יונה ב א)

רש"י:

וימן - לשון הזמנה. (דניאל א ה)

אבן עזרא:

וימן - לתת מנות. (שם)