מנה   חלק

(ראה גם: חלק, כוס)

תרגום:

ומשלח מנות - דורון. (אסתר ט כב)

אבן עזרא:

למנה - לחלק. (שמות כט כו)

מלבי"ם:

במכסת - ענין הזמנה, כמו בכסא ליום חגנו, וכוס הוא מה שהכין לעצמו, כמו "מנת כוסי", ומנה הוא גם בשביל אחרים. (שמות יב ד)