מנהרה

תרגום יונתן:

מנהרות - מטמוריתא. (שופטים ו ב)

רש"י:

מנהרות - כתרגום יונתן, ועל שם שעושים להם אור קטן במקום שאין ניכר. (שם)

מלבי"ם:

מנהרה - מציין מערה שהאור בוקע בה בצמצום דרך נקב קטן... או יש לומר מנהרות - אבוקות שעשו על ההרים כשבא האויב, למען יראו וידעו ויצילו כל אשר להם. (הכרמל)