מנזר

תרגום יונתן:

מנזריך - טסך מצלהבין. (נחום ג יז)

רש"י:

מנזריך - שריך, המ"ם שורש, כמו במשמרתך, ולפעמים נופלת, כמו נזיר אחיו. (שם)

אבן עזרא:

מנזריך - לא ידענו טעם הדגש בנו"ן, מלשון נזר, בעלי הנזר. (שם)