מנלם

תרגום יונתן:

מנלם - טבתא. (איוב טו כט)

רש"י:

מנלם - מחשבותיהם או תכליתם... (שם)

רלב"ג:

מנלם - שלמותם. (שם)