מסילה

(ראה גם: אורח, מסילה)

רש"י:

מסלת - דרך כבושה. (ישעיה לו ב)

הגר"א:

מסלה - היא הדרך שפינוה מאבנים... (משלי טז יז)

מלבי"ם:

מסילה מציין מסלול כבוש ומוגבה בגובה, כמו סולו לרוכב בערבות, ומזה נמצא הלשון "והיה שם מסלול". דרך הוא דרך הרבים ולרוב יהיה אצלו מסילה כבושה עשויה מאבנים ליחידים ההולכים בצדי הדרכים. (הכרמל)

רש"ר הירש:

...מסילה הוא הנתיב המוביל אל על, הסגור בפני החומר ופתוח רק לרצונו החפשי של האדם המוסרי... (בראשית מא ה)

במסלה - נראה שזו דרך עולה, אחרי שסרבו לתת מעבר בדרך הרגילה בקשו לעבר דרך ההרים. (במדבר כ יט)