מסכנות

תרגום יונתן:

ערי מסכנות - ובנין קורין תילין לשום בית אוצרוי. (שמות א יא)

רש"י:

מסכנות - כתרגומו, וכן (ישעיה כ"ב) לך בא הסוכן, גזבר הממונה על האוצרות. (שם)