מספא

רד"ק:

מספוא - כלל למאכל הבהמות. (בראשית כד כה)