מספר   רבבה

(ראה גם: רבבה)

מהר"ל:

ראה מספר-מאה, גור אריה דברים ה לב.

שם משמואל:

ראה מספר-אלף, שמות משפטים תר"פ, ודברים תרע"ו.