מספר   שלשים

עקדה:

...ול' יום אבלות על חסרון הישרתו בעסקים הזמניים, כי רוב העסקים האנושיים יתיחסו למספר שלשים המיוחד ללבנה, המתמלאת ואחר כך חסרה כבני האדם, ולא יתאבלו יותר שלא לעשות מהגוף עיקר... (ויקרא ו א)