מסרף

רש"י:

ומסרפו - אוהבו המציל עצמותיו מהשרפה. (עמוס ו י)

אבן עזרא:

ומסרפו - יש מפרשים אחי אמו, ויש מפרשים המצילו משרפה, אך בנין הכבד לגנאי, ופירוש שיבא לראות בבית ולהוציא המתים מהשרפה והמפולת, וישאל אם יש מישהו לקבור... (שם)