מסת

רש"י:

מסת - די. (דברים טז י)

אבן עזרא:

מסת - דגשות הסמ"ך להתבלע הנו"ן, והמלה מגזרת נס, כטעם הרמת היד. (שם)

רשב"ם:

מסת - די... והמדמה מסת אל מס הוא חמס. (שם)

הכתב והקבלה:

מסת - זולת, והוא מלשון נוזל, ורוצה לומר נוזל ומפרד מהכלל. (שם)