מעוף

רש"י:

מעוף - עייפות ואפלה. (ישעיה ח כב)

אבן עזרא:

מעוף - כמו עיפתה, חושך. (שם)

מלבי"ם:

מעוף - מנודח, כבר לא יהיה לצוקה ולאפלה על מי לחול... (שם)