מעי עיוור

זהר:

...נחש זה הוא המות שבעולם, (כלומר שהסית את חוה בעץ הדעת, והביא המות לעולם), והוא נכנס במעי הסתום של האדם הנקרא המעי העיור, והוא לצד שמאל, כלומר שיניקתו רק מהארת קו השמאל, וענין המעי העיור הסתום הוא מאברים היתירים שנכנסו בגוף האדם אחר אכילת עץ הדעת, שמצדם מוכרח הגוף למות, הוא מות דעלמא, והוא נכנס במעי הסתום (דהיינו שנכנס ונתלבש שם, וכן בשאר האברים היתירים, כלומר שמשם מביא המות על גוף האדם)... (בראשית ב' רפו)