מעיל

(ראה גם: בגד, בגדי כהונה-מעיל)

מלבי"ם:

מעיל - שם מעיל מציין מלבוש העליון, שהוא מלמעלה על הבגדים, ועשוי לטעות ולהתעות, בו, ואינו תפור כל כך למדת האדם, ומזה הוא המליצה וילבש בגדי נקם ויעט כמעיל קנאה... והמעיל היה מלבוש מיוחד להנכבדים גדולי המעלה ולהנביאים, כמו שמואל עוטה מעיל, והיה גם מלבוש לכהן גדול... המכפר על לשון הרע, שישמור דבורו ומוצא שפתיו, שהמעיל הוא מלבוש לנכבדים, כהדיבור שמיוחד לכבוד הנפש המשכלת... (הכרמל)