מעלל

מלבי"ם:

במעלליו יתנכר - מעלל הוא פעולה תלויה בתכונות נפשיות, כגון מתוך תאוה, ומעללי הנער יוכרו מתכונותיו. (משלי כ יא)

במעלליהם - מעשים מתוך תכונות נפשיות, שהשתרשו בהם על ידי המעשים. (תהלים קו לט)

רש"ר הירש:

במעלליהם - במטרות שהציבו לעצמם. (שם)