מענה   מענית

רש"י:

למעניתם - תלם המחרשה. (תהלים קכט ג)

רד"ק:

למעניתם - מענית היא הקו שיחרוש לסימן האורך. (שם)

מלבי"ם:

מענה - מציין הקו הישר שיחרוש החורש בשדה בשיעור ידוע באורך, ויאריכו כחפצו, וכשיגיע לסוף האורך יסוב ויתחיל מענה שניה אצל הראשונה. (הכרמל)