מפלצת

רש"י:

עשתה מפלצת - לרז"ל מפליא ליצנותא, כמין זכרות עשתה לה ונבעלת לה בכל יום. (מלכים א טו יג)

רד"ק:

מפלצת - עבודה זרה, לשון אימה ופלצות, שאימתה על עובדיה. (שם)

רלב"ג:

מפלצת - בנין לעבודה זרה, שהיא מביאה פלצות וצרות לעובדיה. (שם)

מלבי"ם:

מפלצת - שהיתה גם כן היא עבודה זרה, או ביתה קדשה לעבודה זרה. (שם)