מפני

(ראה גם: לפני)

מלבי"ם:

ותט מפני - לפני מציין הנטיה מפני הכבוד, ומפני מציין הנטיה מפני המורא... (במדבר כב לג)