מצולה

זהר:

כך זה (העזאזל) מאלו מצולות ים הוא, ונקרא מצולות ים, דהיינו מצולות מאותו ים הקדוש, מצולות (פירושו) זוהם של כסף, ועל כן כל החטאים של ישראל שורים בתוכו, והוא מקבל אותם ונמשכים בתוכו... (אמור רלה, ועיין שם עוד)