מצוקי

תרגום יונתן:

כי לה' מצוקי ארץ - קדם ה' גלן עובדי בני אנשא מלרע אתקין גיהנם לרשיעיא. (שמואל א ב ח)

רד"ק:

מצוקי - עמודי ארץ, וכן ויציקום, ויעמידום. (שם)